Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dr. ir. R.A. Jongeneel
drs. R. Muis
mevr. drs. D.G. Rots
drs. J.P.L. van Seventer
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Webertje
Geschreven door Aart Deddens   
Lees meer...

Afgelopen week ben ik voor vier dagen naar Rome geweest om daar het Vaticaan te bezoeken. Ik ben daar jaren geleden geweest, maar ik wou het graag nog eens bezoeken. Normaal gesproken ga ik altijd met de trein naar Schiphol, maar dat kwam dit keer niet echt uit. Gelukkig maar, want hierdoor heb ik mogen ervaren hoe comfortabel shuttle parking is. Ik had op het internet central parking ervaringen gelezen en eigenlijk waren de meeste reviewers positief. Daarom besloot ik om het ook maar te proberen en het beviel super goed! Heerlijk dat je zelf naar een parkeerterrein toe rijd en je vervolgens nergens meer druk om hoeft te nemen. De volgende keer dat ik naar Schiphol ga, kies ik absoluut voor een parkeerplaats in de buurt. Dat is misschien iets duurder, maar ook gelijk een stukje comfortabeler.

Vaak wordt ged acht dat religieuze mensen en bedrijven een beetje oubollig zijn. Niets is echter minder waar, maar helaas is het wel eens lastig strijden tegen een vooroordeel. Gelukkig weten wij zelf beter en zijn wij absoluut van deze tijd. Zo hebben wij laatst ons internet en telefoniegebeuren eens tegen het licht gehouden. Twee verschillende leveranciers is niet altijd even voordelig en omdat ook wij op de kleintjes moeten letten kon het geen kwaad om hier eens kritisch naar te kijken. Het bleek dat wij het inderdaad bij het rechte eind hadden. We zijn dan ook overgestapt naar een andere provider en hebben hier een alles in 1 pakket afgesloten. Scheelt ons twintig euro in de maand en dat is voor ons toch echt veel geld.

Tijdens je marketing studie zal je ongetwijfeld stage moeten lopen. In sommige gevallen kan het best lastig zijn om een marketing stage te vinden; helemaal wanneer je er pas op het laatste moment mee begint. Daarom is het aan te raden om op tijd te beginnen met het zoeken van een stage, want dan is de kans groter dat je een leuke en leerzame stage vindt. Omdat marketing een breed begrip is kun je op ontzettend veel vakgebieden (die gerelateerd zijn aan marketing) stage lopen, zoals bijvoorbeeld onderzoek, online marketing, marketing manager en ga zo nog maar even door. Zelf heb ik mijn stage gevonden via een website die over online marketing stage in het algemeen gaat. Hier vind je veel verschillende vacatures waar mogelijk een stage tussen zit die interessant voor je is. Via de zoekfunctie kun je aangeven waar je precies naar op zoek bent.

 

Er is meer tussen hemel en aarde

Het is een cliché, maar er is wel degelijk meer tussen hemel en aarde. Zeker ook in de relatie tussen mensen onderling en in de omgang met elkaar. Het ontmoeten van de ware, is dat iets aards of speelt een hogere macht hierin een rol? Het is niet iedereen gegeven om de ware zonder hulp te vinden. Een steuntje in de rug kun je hierbij zeker gebruiken. Een aardse optie is gebruik maken van een datingsite. Een manier die regelmatig mensen bij elkaar brengt. In het geval dit niet voor jou de weg is, stel je dan eens open voor de spirituele mogelijkheden. Leg je vertrouwen in de hogere macht en ook jij zal zien dat er iemand is die op jou wacht.

 
Meedoen op het middenveld
Geschreven door Jan Hoogland   

We leven in een zogeheten high-trust-society, maar het wantrouwen neemt steeds meer toe. “Met mij gaat alles goed, maar niet met de samenleving.” Zou dit niet het samenlevingsvraagstuk van onze tijd zijn, dat ieder wordt aangesproken op eigen kracht en zelfredzaamheid, zonder dat er nog wordt gewerkt aan een betrouwbare en rechtvaardige samenleving?

 

 
Brak de reformatie met een gedeelde opvatting van 'het goede leven'?
Geschreven door Pieter Vos   

De reformatie maakte onbedoeld een einde aan een eeuwenlang gedeelde opvatting over ‘het goede leven’ en de deugden die dat leven mogelijk maakten. Dat is de stelling van Brad Gregory in zijn veelbesproken boek The Unintended Reformation en eerder al van Alasdair MacIntyre. In dit artikel ga ik na of de reformatie (in het bijzonder de calvinistische variant) inderdaad een breuk betekende met de ‘teleologische’ visie op het leven.

 

 
De vraag van Soφie: Waarom heeft een paard benen?
Geschreven door Aart Deddens   

Sophie van Groningen is zes jaar en woont op een boerderij aan de IJssel. Ze is een groot paardenliefhebber. Waarom heeft een paard benen en geen poten, een hoofd en geen kop? Over deze vraag heeft ze genoeg nagedacht.

Lees meer...
 
Wonder en teken
Geschreven door Jos Sterk   

Het vaststellen van het wonderkarakter bij een genezing behoort toe aan de kerkelijke autori­teiten, aangezien alleen vanuit het geloof de tussenkomst van God kan worden aangeno­men. Een rooms-katholieke visie.

 
Leve de oppervlakkige contacten! Interview met Femmianne Bredewold
Geschreven door Roelien Ebbers en Aart Deddens   

In het algemeen leven we te veel langs elkaar heen. Femmianne Bredewold keek in twee Zwolse woonwijken naar de relaties tussen kwetsbare en weerbare burgers. Het vaakst komen oppervlakkige contacten voor en die zijn ook het best: er kan weinig misgaan, ze zijn symmetrisch en ze geven het gevoel dat je erbij hoort. Alleen, zelfs oppervlakkige contacten bestaan bijna niet. Twee derde van de ‘weerbare’ burgers heeft geen enkel contact met ‘kwetsbaren’.

 
Authenticiteit als tegenhanger van vervreemding in de economie
Geschreven door Roelf Haan   

Steeds meer is duidelijk hoezeer het basisbegrippenapparaat van de economie is gekaapt door de neoliberale verenging daarvan. Het eigen taalgebruik lijkt daarom op dit moment de grootste handicap voor de economie. Het actuele debat over de zorg bijvoorbeeld, de groei, de overheid versus de markt et cetera is vruchteloos wanneer de analyse zich door een onkritisch en onvolledig taalgebruik geen rekenschap geeft van de achterliggende concrete verschijnselen. Met andere woorden, wat is economie?

 

 
De beslisruimte van de rechter mag niet politiek gekaapt worden
Geschreven door Jan Hoogland   

De vrijlating van Volkert van der Graaf maakt de tongen los. Daarbij krijg je soms de indruk dat vooral de rechterlijke macht het moet ontgelden. Volgens mij ten onrechte. Ik denk dat de discussie een gevolg is van het uiterst onhandige, maar bovendien immorele handelen van politici.

Lees meer...
 
Filosoferen over duurzaamheid
Geschreven door Roel Jongeneel   

Het moet vandaag duurzaam, maar wat is duurzaam? Over die vraag heeft Henk Massink onlangs een lijvig proefschrift geschreven: Blijvend thuis op aarde?. In dit artikel zullen we zien hoe een hervormde boerenjongen met behulp van Kuyperiaanse wijsbegeerte het denken over duurzaamheid verheldert.

 
Debat: Een aandeelhouder is iemand die zijn aandeel houdt
Geschreven door Jeroen Geelhoed vs. Auke Leen   

Na de beursgang van Worldonline in 2000 bekritiseerde bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro de cultuur onder beleggers om snel veel geld te willen verdienen zonder risico te lopen. “Een aandeelhouder is iemand die zijn aandeel hóudt,” was toen zijn opmerkelijke stellingname. Terwijl we nog niet uit de financiële crisis zijn, lijkt het op de beurs weer business as usual en is er aan de cultuur om snel veel geld te willen verdienen weinig veranderd. Is het opnieuw tijd voor de stelling van Kalff?

Lees meer...
 
Ben jij orthodox? Wie maakt dat uit?
Geschreven door Willem J. Ouweneel   

De termen ‘vrijzinnig’ en ‘rechtzinnig’ zijn tamelijk subjectief; ze hangen sterk af van het standpunt van de beoordelaar. Toch zijn ze wel bruikbaar, al was het alleen al omdat vrij- en rechtzinnig ze graag op zichzelf toepassen

 
Wie schiep de schepper?
Geschreven door Ikenius Antuma   
Lees meer...
 
Richard Wagner en de gekwetste emoties achter zijn muziek
Geschreven door Hans Ester   

De aanvankelijk miskende Wagner maakte zichzelf groter door zich boven de Joden te verheffen.

 
Morele (on)volwassenheid in organisaties
Geschreven door Corinne Starreveld   

Corinne Starreveld onderzocht drie hedendaagse zingevingsinitiatieven in het bedrijfsleven. Deze initiatieven tonen hoe ethiek en zingeving beter bespreekbaar gemaakt kunnen worden op de werkvloer.

 
Een wolk van Sophia's
Geschreven door Willem J. Ouweneel   
Lees meer...
 
De verleiding van de mystiek
Geschreven door Klaas van der Zwaag   

Wat hebben protestanten met mystiek? Mystiek is er niet alleen voor katholieken, zou je kunnen denken, maar ook voor protestanten, hoewel die doorgaans zich oriënteren op het Woord. Maar geen geloof kan zonder ervaring.

Lees meer...
 
Nieuwe atheïsten
Geschreven door Klaas van der Zwaag   
Lees meer...
 
De zeebries der eeuwen
Geschreven door Pieter de Boer   
Lees meer...
 
Wijsgerige ethiek met analytische scherpte
Geschreven door Pieter Vos   
Lees meer...
 
Jane Eyre in Lijn 4
Geschreven door Hans Ester   
Lees meer...
 
Durf te denken
Geschreven door Pieter de Boer   
Lees meer...
 
Sophie
Deze website is gesloten
disclaimer